26 Απριλίου 2018

Γενική Παθολογία

Στην Κλινική λειτουργεί Παθολογικό Τμήμα που προσφέρει υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της παθολογίας. Κατ’ αρχάς, υποστηρίζει τον χειρουργικό τομέα, τόσο σε επίπεδο προεγχειρητικού ελέγχου, όσο και στην αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών. Επιπλέον, αναλαμβάνει κάθε περιστατικό που απευθύνεται στην κλινική για τη λήψη πρώτης γνώμης, είτε και δεύτερης στον τομέα της καρδιολογίας και δερματολογίας. Τέλος, προσφέρει συμβουλευτική στον τομέα της προληπτικής ιατρικής όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.

Πιο συγκεκριμένα, καλύπτονται καρδιολογικά και δερματολογικά περιστατικά (αναλυτική αναφορά παρακάτω), όπως επίσης ενδοκρινολογικά, ουρολογικά, αιματολογικά, γαστρεντερολογικά, νευρολογικά, πνευμονολογικά και ογκολογικά.

Σε ό,τι αφορά τα ογκολογικά περιστατικά, πέραν της διάγνωσης και της σταδιοποίησης της νόσου, εκτελούνται χημειοθεραπείες που βασίζονται στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Κύριο μέλημα στην προσέγγισή μας αποτελεί η διατήρηση της καλής ποιότητας ζωής του ζώου και η αύξηση του χρόνου επιβίωσής του. Παράλληλα, λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία του ιδιοκτήτη και του περιβάλλοντός του κατά την ιδιαίτερη αυτή περίοδο.