26 Απριλίου 2018

Δερματολογία

  • Αποτυπώματα από δερματικές αλλοιώσεις – κυτταρολογικές εξετάσεις
  • Εξέταση με λυχνία Wood
  • Καλλιέργεια μυκήτων–Ταυτοποίηση μυκήτων
  • Ξέσματα δέρματος
  • Τριχόγραμμα
  • Λήψεις βιοψιών δέρματος
  • Ειδικά test για αλλεργίες