26 Απριλίου 2018

Καρδιολογία

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
  • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης (μέθοδος Doppler)
  • Υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex καρδιάς & αγγείων)
  • Καταγραφή ρυθμού 24ώρου (Holter 24ώρου)
  • Προεγχειρητικός καρδιολογικός έλεγχος